Rozpočet

Schválený rozpočet i rozpočtové změny jsou také  uveřejněny na úřední desce.

 

Schválený rozpočet na rok 2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2018: Návrh rozpočtu 2018.pdf

 

Schválený rozpočet rok 2017 : Schválený rozpočet 2017.pdf

Rozpočtová změna č. 1/2017:Rozpočtová změna 1 2017.pdf

Rozpočtová změna č. 2/2017: Rozpočtová změna 2 2017.pdf 

Rozpočtová změna č. 3/2017: Rozpočtová změna 3 2017.pdf 

Rozpočtová změna č. 4/2017  Rozpočtová změna 4 2017.pdf

Rozpočtová změna č. 5/2017  rozpočt.změna 5 2017.pdf

Rozpočtová změna 6 2017

 Rozpočtová změna 7 2017

Závěrečný účet za rok 2016:

FIN 12 2016.pdf

Přezkum 2016 str.1.jpg

Přezkum 2016 str.2.jpg

Přezkum 2016 str.3.jpg

Přezkum 2016 str.4.jpg

Přezkum 2016 str.5.jpg

Přezkum 2016 str.6.jpg 

Přezkum 2016 str.7.jpg 

Přezkum 2016 str.8.jpg 

Přezkum 2016 str. 9.jpg 

 

Rozpočt.výhled 2020-2022.doc

Zmena rozpoctoveho vyhledu 2018.doc

Změna rozpočtového výhledu na rok 2017: Zmena rozpoctoveho vyhledu 2017.doc 

Rozpočtový výhled 2017-2019 Rozpočt.výhled 2017-2019.doc 

Sběrný dvůr Borovany: čtvrtek 15-17 hodin, sobota 9-11 hodin 

 

Svozový plán pro rok 2018

Komunální odpad: pondělí

Bioodpad: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Plasty:  čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Papír: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Sklo: 1x za měsíc - 1. až 2. týden v měsíci

 

Centrální informační služba 

 Obec zřizuje pro obyvatele obce centrální informační službu (CIS), spočívající v informování obyvatel o důležitých skutečnostech a kulturních událostech prostřednictvím sms. Žádáme obyvatele, kteří mají o tuto službu zájem, aby nahlásili své telefonní číslo na obecním úřadě, nebo aby zaslali sms se svým jménem a kontaktním číslem Markétě Bartizalové na tel. č. 777 872 306. Obec prohlašuje, že telefonní čísla nebudou zpřístupněna třetím osobám ani využita k jiným než uvedeným účelům. Služba je bezplatná. 

 

Sdělení Technických služeb Třeboň: Svozový den komunálního odpadu v obci se od ledna 2017 přesouvá na pondělí.

Vyzýváme obyvatele, aby si zkontrolovali funkčnost své vodovodní přípojky a v případě, že je přípojka nefunkční, doporučujeme, aby si podali na obecní úřad žádost o její opravu. Zároveň upozorňujeme, že je třeba, aby každý měl doma klíč, kterým může svou vodovodní přípojku uzavřít.

                  

Možnost zapůjčení obecního majetku.

Pro místní občany nabízíme možnost vypůjčit si párty stan, venkovní lavice se stoly a vodní čerpadlo. Poplatek za zapůjčení je stanoven 200 Kč za akci.

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.ochranaobyvatel.cz

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

www.idos.cz

Návštěvnost stránek

070069