Popis úřadu

Obecní úřad

 

 

Dana Podhrázská       místostarostka

602146664

Lenka Janešíková      účetní

386 322 088, 606718122
obec@ostrolovskyujezd.cz

Úřední hodiny

Pondělí

17:30 - 19:30

Středa

11:00 - 14:00


Zastupitelstvo

 

Dana Podhrázská - místostarostka
Martin Śíma Petr Podruh
František Štangl Jiří Němeček
   
   
   

Finanční výbor

  • předseda: Podhrázská Dana členové: Podruh Petr, Štangl František

 

Kontrolní výbor

  • předseda:  Bartizalová Markéta, členové: Němeček Jiří, Bartizalová Lenka

 

Kulturní komise: Zuzák Vít, Šíma Martin, Schwarzová Věra

Letopisecká komise: Kolářová Marie, Šíma Martin, Bartizalová Markéta

Stavební komise: Štangl František, Němeček Jiří, Zuzák Vít

Povodňová komise: Zuzák Vít, Šíma Martin, Bartizalová Markéta

         

Sběrný dvůr Borovany: čtvrtek 15-17 hodin, sobota 9-11 hodin 

 

Svozový plán pro rok 2018

Komunální odpad: pondělí

Bioodpad: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Plasty:  čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Papír: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Sklo: 1x za měsíc - 1. až 2. týden v měsíci

 

Centrální informační služba 

 Obec zřizuje pro obyvatele obce centrální informační službu (CIS), spočívající v informování obyvatel o důležitých skutečnostech a kulturních událostech prostřednictvím sms. Žádáme obyvatele, kteří mají o tuto službu zájem, aby nahlásili své telefonní číslo na obecním úřadě, nebo aby zaslali sms se svým jménem a kontaktním číslem Markétě Bartizalové na tel. č. 777 872 306. Obec prohlašuje, že telefonní čísla nebudou zpřístupněna třetím osobám ani využita k jiným než uvedeným účelům. Služba je bezplatná. 

 

Vyzýváme obyvatele, aby si zkontrolovali funkčnost své vodovodní přípojky a v případě, že je přípojka nefunkční, doporučujeme, aby si podali na obecní úřad žádost o její opravu. Zároveň upozorňujeme, že je třeba, aby každý měl doma klíč, kterým může svou vodovodní přípojku uzavřít.

                  

Možnost zapůjčení obecního majetku.

Pro místní občany nabízíme možnost vypůjčit si párty stan, venkovní lavice se stoly a vodní čerpadlo. Poplatek za zapůjčení je stanoven 200 Kč za akci.

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.ochranaobyvatel.cz

18. 9. Kryštof

Zítra: Zita

www.idos.cz

Návštěvnost stránek

073771