Popis úřadu

Obecní úřad

 Mgr. Vilma Skřivánková    starostka

702 089 516 

Martin Šíma                        místostarosta

775 293 875

Lenka Janešíková      účetní

386 322 088, 606718122
obec@ostrolovskyujezd.cz

Úřední hodiny

Pondělí

17:30 - 19:30

Středa

11:00 - 14:00


Zastupitelstvo

Mgr. Vilma Skřivánková   (starostka) 

Adam Hamr
Martin Šíma                   (místostarosta)   Bc. Ilona Kolářová
Václav Kolář Ondřej Němec
Milan Burda   
   
   

Finanční výbor

  • předseda: Bc. Kolářová Ilona    členové: Burda Milan, Němec Ondřej

 

Kontrolní výbor

  • předseda: Kolář Václav    členové:  Hamr Adam, Bc. Kolářová Ilona

 

Kulturní komise: Bc. Kolářová Ilona, Podhrázská Dana, Slabihoudková Jana

Letopisecká komise: Kolářová Marie, Hamr Adam, Němec Václav

Stavební komise: Němec Ondřej, Burda Milan, Hamr Adam

Povodňová komise: Šíma Martin, Bartizal Jan, Šíma Petr

         

Sběrný dvůr Borovany: čtvrtek 15-17 hodin, sobota 9-11 hodin 

 

Svozový plán pro rok 2018

Komunální odpad: pondělí

Bioodpad: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

poslední svoz kontejnerů na bioodpad v roce 2018: čtvrtek 22.11.2018

Plasty:  čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Papír: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Sklo: 1x za měsíc - 1. až 2. týden v měsíci

 

Centrální informační služba 

 Obec zřizuje pro obyvatele obce centrální informační službu (CIS), spočívající v informování obyvatel o důležitých skutečnostech a kulturních událostech prostřednictvím sms. Žádáme obyvatele, kteří mají o tuto službu zájem, aby nahlásili své telefonní číslo na obecním úřadě, nebo aby zaslali sms se svým jménem a kontaktním číslem Markétě Bartizalové na tel. č. 777 872 306. Obec prohlašuje, že telefonní čísla nebudou zpřístupněna třetím osobám ani využita k jiným než uvedeným účelům. Služba je bezplatná. 

 

Vyzýváme obyvatele, aby si zkontrolovali funkčnost své vodovodní přípojky a v případě, že je přípojka nefunkční, doporučujeme, aby si podali na obecní úřad žádost o její opravu. Zároveň upozorňujeme, že je třeba, aby každý měl doma klíč, kterým může svou vodovodní přípojku uzavřít.

                  

Možnost zapůjčení obecního majetku.

Pro místní občany nabízíme možnost vypůjčit si párty stan, venkovní lavice se stoly a vodní čerpadlo. Poplatek za zapůjčení je stanoven 200 Kč za akci.

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.ochranaobyvatel.cz

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta

www.idos.cz

Návštěvnost stránek

074938