Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Ostrolovský Újezd

2. Důvod a způsob založení

Obec Ostrolovský Újezd (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Ostrolovský Újezd
  Ostrolovský Újezd č.p. 16
  374 01  Trhové Sviny

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Ostrolovský Újezd
  Ostrolovský Újezd č.p. 16
  374 01  Trhové Sviny 

 • 4.3 Úřední hodiny 

  pondělí 17,30-19,30      středa  11,00-14,00

 • 4.4 Telefonní čísla

 • pevná linka: +420 386 322 088

 • mobilní telefon:  +420 702 089 516 starostka,  +420 775 293 875 místostarosta,

 • +420 606 718 122 účetní

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ostrolovskyujezd.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Ostrolovský Újezd
  Ostrolovský Újezd č.p. 16
  374 01  Trhové Sviny 

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@ostrolovskyujezd.cz

 • 4.8 Datová schránka

  rgzed7i

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 32728-231
kód banky: 0100
banka:  Komerční banka

6. IČ

00581828

7. DIČ

CZ00581828, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  

Další povinně zveřejňované informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: