Vyhlášky obce Ostrolovský Újezd

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 rok 2006

          29.12.2006

Obecně záv. vyhláška 1 2018 lázeňský pobyt

Obecně záv. vyhláška 2 2018 poplatek ze psů

 Obecně závazná vyhláška 3 2018 odpady

 Záznam o opravě chyby ve vyhl. 3 2018.jpg

 

            7.6.2018  

            7.6.2018

            7.6.2018  

            1.8.2018

 

 Obecně závazná vyhláška 2/2009

 

 Vyhláška č. 1 2016 o nočním klidu

Otázky a odpovědi k vyhlášce o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška 1 2017 školský obvod.doc

 

 

Obecně závazná vyhláška 1 2019 str. 1

Obecně závazná vyhláška 1 2019 str.2

Obecně závazná vyhláška 1 2019 str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2009

 

 11.12.2016

 

 

1.5.2017

 

 

 

11.6.2019

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení obecního zastupitelstva jsou součástí zápisů

ze zasedání zastupitelstva. Zápisy ze zasedání jsou uveřejněny na úřední desce.

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Odber-SMS_OU_velky.jpg

INFORMOVANÝ SOUHLAS_OSTROUJEZD.docx

Svozový plán 2020 Ostrolovský Újezd

Sběrný dvůr Borovany: čtvrtek 15-17 hodin, sobota 9-11 hodin 

Svozový plán pro rok 2019

Komunální odpad: pondělí

Bioodpad: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Poslední svoz v roce 2019 proběhne 21. listopadu

Plasty:  čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Papír: čtvrtek - lichý týden (1x za 14 dní)

Sklo: 1x za měsíc - 1. až 2. týden v měsíci

 

Centrální informační služba 

 Obec zřizuje pro obyvatele obce centrální informační službu (CIS), spočívající v informování obyvatel o důležitých skutečnostech a kulturních událostech prostřednictvím sms. Žádáme obyvatele, kteří mají o tuto službu zájem, aby nahlásili své telefonní číslo na obecním úřadě, nebo aby zaslali sms se svým jménem a kontaktním číslem Vilmě Skřivánkové na tel. č. 702 089 516. Obec prohlašuje, že telefonní čísla nebudou zpřístupněna třetím osobám ani využita k jiným než uvedeným účelům. Služba je bezplatná. 

 

Vyzýváme obyvatele, aby si zkontrolovali funkčnost své vodovodní přípojky a v případě, že je přípojka nefunkční, doporučujeme, aby si podali na obecní úřad žádost o její opravu. Zároveň upozorňujeme, že je třeba, aby každý měl doma klíč, kterým může svou vodovodní přípojku uzavřít.

                  

Možnost zapůjčení obecního majetku.

Pro místní občany nabízíme možnost vypůjčit si párty stan, venkovní lavice se stoly a vodní čerpadlo. Poplatek za zapůjčení je stanoven 200 Kč za akci.

 

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.ochranaobyvatel.cz

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

www.idos.cz

 

Návštěvnost stránek

083413