Vyhlášky obce Ostrolovský Újezd

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 4 2019, o místním poplatku ze psů, str. 1

OZV 4 2019 str. 2

OZV 4 2019 str. 3

OZV 4 2019 str. 4

 

OZV 2 2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, str.1

OZV 2 2019 str. 2

OZV 2 2019 str. 3

OZV 2 2019 str. 4

 

1.1.2020

 

 

 

 

1.1.2020 

Obecně závazná vyhláška č. 1 rok 2006

          29.12.2006

OZV 3 2019, o místním poplatku z pobytu, str. 1

OZV 3 2019 str. 2

OZV 3 2019 str. 3

OZV 3 2019 str. 4

OZV 3 2019 str. 5

OZV 3 2019 str. 6 

  1.1.2020           

           

              

           

 

 Obecně závazná vyhláška 2/2009

 

 Vyhláška č. 1 2016 o nočním klidu

Otázky a odpovědi k vyhlášce o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška 1 2017 školský obvod.doc

 

 

Obecně závazná vyhláška 1 2019 str. 1

Obecně závazná vyhláška 1 2019 str.2

Obecně závazná vyhláška 1 2019 str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2009

 

 11.12.2016

 

 

1.5.2017

 

 

 

11.6.2019

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení obecního zastupitelstva jsou součástí zápisů

ze zasedání zastupitelstva. Zápisy ze zasedání jsou uveřejněny na úřední desce.

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Svoz bioodpadu v roce 2020 bude probíhat v termínu 1.4.-.30.11., svoz nádob každý sudý čtvrtek.Odber-SMS_OU_velky.jpg

INFORMOVANÝ SOUHLAS_OSTROUJEZD.docx

Svozový plán 2020 Ostrolovský Újezd

Sběrný dvůr Borovany: čtvrtek 15-17 hodin, sobota 9-11 hodin.  

Od 1. září 2020 bude zrušen kontejner na ukládání železného odpadu u kravína. 

 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie: 

covid letak_D.pdf

 

 

 

Vyzýváme obyvatele, aby na obecní úřad dodali doklad o tom, že jejich pes je čipovaný.

 

 

Prosíme obyvatele, aby si zkontrolovali funkčnost své vodovodní přípojky a v případě, že je přípojka nefunkční, doporučujeme, aby si podali na obecní úřad žádost o její opravu. Zároveň upozorňujeme, že je třeba, aby každý měl doma klíč, kterým může svou vodovodní přípojku uzavřít.

                  

Možnost zapůjčení obecního majetku.

Pro místní občany nabízíme možnost vypůjčit si párty stan, venkovní lavice se stoly a vodní čerpadlo. Poplatek za zapůjčení je stanoven 200 Kč za akci.

 

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.ochranaobyvatel.cz

22. 9. Darina

Zítra: Berta

www.idos.cz

 

Návštěvnost stránek

088334